Skip to content

CHCEM ŠTUDOVAŤ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH

Štúdium v USA ponúka obrovskú škálu možností pre športovcov. Univerzity poskytujú výborné vybavenie školy, učebných pomôcok, osobitý prístup profesorov, vynikajúce športové strediská a mnoho ďalších. O tom svedčí aj výška školného v USA, ktoré sa pohybuje od 30 000 dolárov ročne a viac. Štipendiá väčšinou hradia školné, učebnice, tréningy, športové vybavenie, zápasové/pretekové výjazdy. 

ČO ZÍSKAŠ ŠTÚDIOM V USA:

 • titul na prestížnej zahraničnej univerzite
 • získaš mnoho ďalších športových skúsenosti, ktoré môžeš využiť na ceste profesionálneho športovca
 • môžeš študovať odbor, ktorý na Slovensku neexistuje
 • vďaka športu precestuješ značnú časť USA
 • získaš angličtinu na vysokej úrovni
 • spoznáš ľudí z celého sveta
 • otvorí sa ti mnoho ďalších dverí
 • spoznáš celkom nový a iný svet

ČO VŠETKO MUSÍŠ UROBIŤ ABY SI VYBRALI PRÁVE TEBA:

 • dobré študijné výsledky na strednej škole
 • maturita zo strednej školy
 • národné a medzinárodné športové úspechy
 • športový talent a vôľa na sebe tvrdo pracovať
 • splnenie skúšok na univerzitu (SAT a Toefl testy)
 • dobrá angličtina
 • milá a priateľská osobnosť

CHCEM ŠTUDOVAŤ VO VEĽKEJ BRITÁNII

 

Štúdium vo Veľkej Británii taktiež ponúka obrovskú škálu univerzít, ktoré poskytujú športové štipendiá. Prestížne školy, ktoré sa nachádzajú bližšie k domovu, poskytujú výborné zázemie a históriu. Štúdium vo VB poskytuje taktiež výborné akademické a športové podmienky. Školné sa pohybuje okolo 10 000 libier na rok. Športové štipendiá zväčša uhradia školné, ubytovanie alebo príspevok na ubytovanie, tréningy a zápasové/pretekové výjazdy.  

ČO ZÍSKAŠ ŠTÚDIOM VO VB:

 • titul na prestížnej zahraničnej univerzite
 • magisterské štúdium na športové štipendia
 • štúdium bližšie k domovu
 • kvalitný akademický a študijný rozvoj
 • získaj angličtinu na vysokej úrovni
 • spoznáš Veľkú Britániu
 • spoznáš ľudí a kultúry z celého sveta

 

ČO VŠETKO MUSÍŠ UROBIŤ ABY SI VYBRALI PRÁVE TEBA:

 • výborné študíjne výsledky na strednej škole
 • maturita zo strednej škole
 • športový talent a túžba sa rozvíjať a zlepšovať
 • národné a medzinárodne úspechy
 • splniť anglické skúšky 
 • dobrá angličtina
 • priateľská a milá osobnosť